គន្លឹះ​ទាំង​៤​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​ជោគជ័យ​គ្រប់​អាជីព​ការងារ​ថ្វីត្បិតតែការងារនិមួយៗមានគោលបំណង និងតម្រូវការខុសៗគ្នា តែក៏វាមានភាពដូចគ្នាមួយចំនួនដែរ។ មិនចាំបាច់ទាល់តែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន ឬមានមុខតំណែងខ្ពស់នោះទេ តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមវា ពីតំណែងបុគ្គលិកតូចតាចតាមរយៈវិធីសាស្ត្រខាងក្រោម៖ ១) ស្គាល់ពីតំណែងខ្លួនឯង៖ តើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងអ្វី? ហើយតំណែងមួយនេះតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះជាពិសេស? ហើយតើអ្នកធ្វើបានតាមគ្រប់តម្រូវការរបស់វាដែរឬទេ? អ្នកគួរតែសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរបែបនេះឲ្យបានច្រើន ហើយបើអ្នកចង់ឡើងតំណែង ហើយធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកទទួលស្គាល់អ្នក តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមខ្លះ? ២) ស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកធ្វើ៖ មានឃ្លាមួយនិយាយថា «ស្រលាញ់អ្វីដែលធ្វើ និងធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់»។ បើអ្នកមិនស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកធ្វើគ្រប់គ្រាន់នោះទេ អ្នកនឹងមិនបានលះបង់នូវកម្លាំងកាយចិត្តសម្រាប់ការងារមួយនោះទេ ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យ អ្នកក៏ត្រូវតែបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នកចំពោះវាផងដែរ ទើបអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តរហូត។ ៣) ជឿជាក់លើខ្លួន៖ អ្នកគួរតែជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន និងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនៗ ព្រោះថាបើអ្នកមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯង តើអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដទៃឯណាមកជឿជាក់លើអ្នកនោះ? ហើយអ្វីដែលគួរធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកមុនគេ? ៤) មានទំនាក់ទំនងល្អ៖ បើអ្នកគ្មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ តើអ្នកអាចនឹងទទួលភាពជោគជ័យតាមរបៀបណាទៅ? អ្នកគួរតែចាត់ទុកពួកគេឲ្យដូចជាបងប្អូនរបស់អ្នក ហើយចេះជួយគ្នា ក៏ដូចជាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.livecareer.com
X
5s