​អ្នក​នឹង​ទទួល​បានមេរៀន​ទាំង​នេះ​​ ប្រសិន​ជា​អ្នក​មាន​មេ​មិន​ល្អ​អ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះដែរ។ វាមានបញ្ហាជាច្រើន។ តាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានដកស្រង់ និងចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ success.com ៧៥ភាគរយនៃបុគ្គលិកបានរាយការណ៍ថា មេបច្ចុប្បន្នរបស់គេគឺមិនល្អ។ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ មេមិនល្អអាចបង្រៀនដល់អ្នកនូវមេរៀនជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖ ១) មិនមានការទទួលខុសត្រូវ៖ មេខ្លះមិនចេះទេការសន្ទនា។ គាត់មិនសូវនិយាយស្តីជាមួយបុគ្គលិក ក្រៅពីពេលប្រជុំ។ លើសពីនេះទៅទៀត គាត់ចាំតែស្តីបន្ទោសទៅអ្នកដទៃទេ ទោះជាពេលខ្លះកំហុសទាំងនោះជារបស់គាត់ក៏ដោយ។ ២) ចិត្តលំអៀង៖ អ្នកដឹកនាំខ្លះមានចិត្តលំអៀងទៅកាន់បុគ្គលិក។ ប្រសិនជាបុគ្គលិកនោះចូលចិត្ត មិនថាការងាររបស់គេមិនល្អឬចាកចេញពីម៉ោងការងារ បុគ្គលិកម្នាក់ៗ មិនដែលត្រូវមាត់ឡើយ។ ហើយ គាត់មិនដែលធ្វើទង្វើទាំងនេះទៅអ្នកដទៃឡើង។ ៣) គ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ ប្រសិនជាមេរបស់អ្នកមិនបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារ នោះគាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំដ៏ល្អនោះទេ ពីព្រោះថា អ្នកត្រូវរៀបចំការងារដោយខ្លួនឯង។ គាត់ប្រហែលជាមេនៅក្នុងក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះ។ ៤) មិនផ្ដល់មតិស្ថាបនា៖ មិនថាឋានៈរបស់អ្នកខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេ។ អ្នកតែងតែត្រូវការមតិរិះគន់បែបស្ថាបនាដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងបន្ថែម។ តែប្រសិនជាមេរបស់អ្នកមិនផ្តល់ឲទេ នោះបង្ហាញថាគាត់ក៏មិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដែរ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មុយយូ ប្រភព៖ www.success.com
X
5s