តើ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​រក្សា​ទំនាក់​ទំនង​​ជា​មួយ​អតិថិជន​បាន​ល្អ​?​តើអ្នកអាចធ្វើបាន ប្រសិនជាអ្នកចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបានយូរអង្វែង? អ្នកមិនចាំបាច់រកអ្វីដែលថ្មីរហូតនោះទេ តែអ្នកអាចផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនបាន។ អនុវត្តគន្លឹះខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយភ្ញៀវរបស់អ្នក៖ ១) យល់ពីអតិថិជន៖ អ្នកមិនត្រូវគិតអំពីចំណូលឬអ្វីផ្សេងច្រើនពេកទេ។ អ្នកគួរតែគិតថាតើអតិថិជនចង់បានអ្វីនិងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ទៅ។ ២) បង្កើតបទពិសោធន៍៖ អ្នកអាចបង្ហាញពីការរំពឹងរបស់អតិថិជនក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកក៏អាចឲអតិថិជនស្គាល់ពីផលិតផលរបស់អ្នក។ ៣) ទំនុកចិត្ត៖ អ្នកត្រូវតែផ្តល់នូវសេវាកម្មដល់អតិថិជនតាមដែលអ្វីដែលអ្នកបានសន្យា។ ការបង្កើតទំនុកចិត្ត អ្នកនឹងមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយអតិថិជនរបស់អ្នក៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មុយយូ ប្រភព៖ www.cheatsheet.com
X
5s