គន្លឹះ​ទាំង​នេះ​នឹង​​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​អាច​​​​រស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម​មួយ​ដែលមានលក្ខណៈ​​​ប្រកួត​ប្រជែងបាន​ទីផ្សារការងារគឺជាកន្លែងមួយពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង។ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការងារមួយដែលជាក្តីសុបិនរបស់អ្នក។ ហើយប្រសិនជាអ្នកទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សា នោះវាកាន់តែពិបាកដើម្បីស្វែងរកការងារ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះខ្លះៗដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

១) ដើរតម្រង់ទៅទីនោះ៖ អ្នកគួរតែមានការកត់ត្រាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ ពីការកត់ត្រារបស់អ្នក ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាជាងចំណាយពេលអស់ប្រយោជន៍ដោយចេះតែដើររកការងារ។

២) មានគម្រោងជីវិត៖ អ្នកអាចមានគម្រោងច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯង ពីព្រោះថាវាអាចសន្សំពេលវេលានឹងថាមពលជាច្រើន។

៣) បង្ហាញខ្លួនឯងជាមនុស្សមានសក្ដានុពល៖ ព្យាយាមបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន។ បង្ហាញគេថាអ្នកពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខ្លាំងពិតប្រាកដមែន។

៤) លក់ខ្លួនឯង៖ ពេលអ្នកទៅសម្ភាសការងារម្តងៗ អ្នកត្រូវចេះលក់ខ្លួនឯង។ អ្នកគួរតែបង្ហាញពីចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកឲកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ។ ជាធម្មតា ក្រុមហ៊ុនតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សដែលមានសក្ដានុពលហើយ៕

ប្រែសម្រួល៖ អ៊ឹង មុយយូ ប្រភព៖ www.lifehack.org 

X
5s