រឿង ៤យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវតែដឹងមុនពេលលក់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក​ការលក់អាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់តម្លៃអតិបរមាដល់អ្នកទិញក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនត្រឹមត្រូវអាចជាបញ្ហាប្រឈម ដែលសូម្បីតែម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ ទាំងអស់នេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញមានការសម្រេចចិត្តច្រើន និងយូរមុនពេលជ្រើសរើសយកផលិតផលរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាកូនសោរក៏ដូចជាគន្លឹះ ៤ យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវចងចាំមុនពេលចាប់ផ្តើមលក់៖

១) ស្វែងយល់ពីដំណើរការទាំងមូល
ខណៈពេលដែលរាល់ការលក់អាជីវកម្មរបស់វាយើងអាចទៅមុខបានដោយសារការគូសបញ្ជាក់ពីដំណើរការទូទៅដែលឈានទៅរកការកំណត់តម្លៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក ថាតើវាបានបង្កើតនូវតំលៃសមរម្យសំរាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អត់ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកលក់ (ឬច្រើនតែឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកលក់) ឈានទៅរកអ្នកទិញ។ ពួកគេរៀបចំការផ្តល់ជូនអនុស្សរណៈឬឯកសារក្រៅផ្លូវការដែលគូររូបភាពអាជីវកម្មជាមូលដ្ឋាននិងអ្វីដែលមាននៅក្នុងការលក់។

២) ទទួលបានជំនួយដែលត្រឹមត្រូវ
ភ្នាក់ងារល្អក៏នឹងជួយអ្នកទទួលបានសមាជិកក្រុមដ៏មានតម្លៃផ្សេងទៀត។ ទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកជំនាញវាយតម្លៃអាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍និងមេធាវីជំនាញ ដែលអាចជួយណែនាំអ្នកអំពីផលប៉ះពាល់ពន្ធនៃការលក់របស់អ្នក។ ទោះបីជាអ្នកកំពុងលក់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដោយវាអាចជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។ 

៣) ការកំណត់តម្លៃទៅដល់អ្នកទិញ
ការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវនៃអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជួយការពារអ្នកនិងអ្នកទិញរបស់អ្នក ដូច្នេះការទទួលបានសិទ្ធិនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់អ្នក។ លំហូរសាច់ប្រាក់, កម្មសិទ្ធិបញ្ញា, របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, អតិថិជននិងក្រុមគ្រប់គ្រងទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបាន។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរឬការចរចារនៅក្នុងទិសដៅថ្មីអ្នកនឹងមានគំនិតល្អប្រសើរជាងមុនអំពីរបៀបដែលការអភិវឌ្ឍដែលគួរតែប៉ះពាល់ដល់តម្លៃលក់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៤) ការរក្សាការសម្ងាត់និងតម្លាភាព
មិនមែនរាល់ការលក់ដែលមិនទាន់សម្រេចនឹងត្រូវបញ្ចប់នោះទេ ហើយមិនមែនរាល់ការចរចារនឹងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញនោះទេ។ នោះគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយដែលវាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់រវាងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនិងអ្នកទិញ។ រក្សាសេវាកម្មរបស់មេធាវីអាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាង របស់ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកខណៈពេលដែលជៀសវាងពីលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលអាចបំភ័យអ្នកទិញ៕

ដោយ៖ ជា ធារិទ្ធ
ប្រភព៖ entrepreneur

 

X
5s