ការស្ទង់មតិ៖ ​កាណាដា​​ជា​ប្រទេស​សំណព្វ​ចិត្ត​របស់​ប្រជាជនអាមេរិក​កាណាដាគឺជាប្រទេសសំណព្វចិត្តរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវ Gallup  ប្រហែលដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពល្អរវាងគ្នានឹងគ្នា។ រីឯចក្រភពអង់គ្លេសបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២បន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដាដោយមានការពេញចិត្តរហូទៅដល់៩០% ឯណ្ណោះ ។ រីឯប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសបារាំងចំនួន៨៧%អាល្លឺម៉ង់ ៨៥% និងប្រទេសជប៉ុនចំនួន៨២% ។ លទ្ធផលសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានផ្អែកទៅលើការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ នេះឯង៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.247wallst.com
X
5s