តើ​អ្នក​អាច​ដឹង​អ្វី​ខ្លះ​ពី​មនុស្ស​ដែល​មាន​Zodiac Sign ​ជា​Virgo ?​Virgo គឺជាឆ្នាំទី៦របស់Zodiac Sign ហើយអ្នកនឹងអាចចាត់ទុកជាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានថ្ងៃកំណើតចាប់ពីថ្ងៃ២២កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣កញ្ញា។ មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំមួយនេះត្រូវបានដឹងថាជាមនុស្សដែលឯករាជ្យ ដែលអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃ មានការចងចាំល្អនិងអាចវិភាគពីអ្វីៗដែលកើតមានចំពោះគេបានទៀតផង។ ចំពោះស្នេហាវិញ នារីដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះគឺជានារីដែលផ្ដោតអារម្មណ៍ នឹងងប់ងុលទៅលើរឿងស្នេហារបស់ពួកគេណាស់។ ពេលដែលនាងស្រលាញ់នរណាម្នាក់ហើយ ស្នេហានោះនឹងយូរអង្វែង។ ចំពោះមនុស្សប្រុសវិញ ពួកគេតែងតែគោរពនារីដែលជាសង្សារ ហើយតែងតែនៅខាងនាងព្រមទាំងស្មោះត្រង់នឹងនាង៕ ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖zodiac-signs-astrology.com
X
5s