​​ប្រទេស​៣​ដែល​មាន​​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ជា​ស្រ្តី​​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ ក្នុង​លោក​​យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យរបស់ International Labour Organization (ILO) បញ្ជាក់ប្រាប់ថា ប្រទេសចាម៉ៃកា (Jamaica ) គឺជាប្រទេសដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាស្រ្តីច្រើនជាងគេក្នុងលោក។ អត្រាអ្នកគ្រប់គ្រងជាស្រ្តីរបស់ប្រទេសចាម៉ៃកា គឺមានរហូតដល់ទៅ៥៩,៣ភាគរយ។ រីឯប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២នោះគឺប្រទេសកូឡុំប៊ី ដែលភាគរយនោះរហូតដល់ទៅ ៥៣,១ភាគរយ ។ ប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣គឺ ប្រទេស Siant Lucia ដែលអត្រាភាគរយនោះមានរហូតដល់ទៅ ៥២,១៣ភាគរយ។ គេសង្កេតឃើញថាប្រទេសទាំង៣នេះគឺស្ថិតនៅជិតៗគ្នា ហើយក៏ជាប្រទេសនៃដែនកោះការីប៊ៀន ផងដែរ។ សរុបមក តំបន់នៃកោះការីប៊ៀននេះគឺជាតំបន់ដែលមានស្រ្ដីគឺជាចៅហ្វាយនាយ ខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើលោក៕ ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ dailymail.co.uk
X
5s