តើបុរសគួរ​លាងមុខប៉ុន្មានដង ក្នុងមួយថ្ងៃ?​តើអ្នកបានលាងមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេ? តើអ្នកគិតថា គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ? លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Terrence Keaney ដែលជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងរោគស្បែក បានណែនាំទៅកាន់អ្នកជំងឺរបស់គាត់  ឱ្យលាងមុខពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅពេលដែលអ្នកលាងសម្អាតមុខរបស់អ្នក សាប៊ូដែលអ្នកប្រើមិនត្រឹមតែលាងសម្អាតជាតិដី ញើស  និងថែមទាំងអាចលែងជាតិកង្វល់នៅក្នុងស្បែកបានទៀតផង។ តែទោះជាយ៉ាងណា អ្នកជំនាញរូបនេះ ហាមបុរសមិនឱ្យលាងច្រើនដងពេកទេក្នុងមួយថ្ងៃ។ មិនថាលាងមុន ឬលាងខ្លួននោះទេ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Terrence Keaney ក៏បានថ្លែងផងដែរថា អ្នកគួរតែលាងនៅពេលអ្នកភ្ញាក់ពីគេង និង មុនពេលចូលគេង។ នេះជាវិធីសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ ប្រភព៖ www.independent.co.uk  
X
5s