អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​និយាយ​ថា​ លំហាត់​ប្រាណ​ទាំង​នេះ​ប្រហែល​ជា​លំហាត់​ប្រាណ​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ខួរក្បាល​(វីដេអូ)​តើ​លំហាត់​ប្រាណ​មួយ​ណា​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ខួរក្បាល​លោក​អ្នក​មាន​សុខភាព​ល្អ? អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ប្រទេស​ហ្វាំងឡង់​និង​អាមេរិក​ បាន​ប្រៀបធៀប​លំហាត់​ប្រាណ​បី​ប្រភេទ​ក្នុង​​លំហាត់​ប្រាណ​ចំនួន​៨៨​ប្រភេទ​ពី​ការ​ពិសោធន៍​លើ​សត្វ​កណ្តុរ​ ហើយ​លទ្ធផល​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍។ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម៖​​
X
5s