សៀវភៅ​ ១០​ក្បាល​​លក់​ដាច់​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ដែល​​លោក​អ្នក​គួរ​​​អាន​​បើយោងតាមគេហទំព័រ Business Insider បានឱ្យដឹងពីសៀវភៅចំនួន ២០ក្បាលដែលលក់ដាច់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នេះ។ លោកអ្នកក៏អាចជាវសៀវភៅទាំងនោះបានតាមការបញ្ជាទិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ Biz Khmer សូមផ្ដល់យោបល់ឱ្យលោកអ្នកអានសៀវភៅទាំង ២០ក្បាលនេះ។ 1. "Harry Potter and the Cursed Child" by Jack Thorne 2. "StrengthsFinder 2.0" by Tom Rath 3. "Oh, The Places You'll Go!" by Dr. Seuss 4. "The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing" by Marie Kondo 5. "First 100 Words" by Roger Priddy 6. "When Breath Becomes Air" by Paul Kalanithi 7. "The 5 Love Languages: The Secret to Love that Lasts" by Gary Chapman 8. "The Whole30: The 30-Day Guide to Total Health and Food Freedom" by Melissa and Dallas Hartwig 9. "How to Win Friends & Influence People" by Dale Carnegie 10. "Adult Coloring Books: A Coloring Book for Adults Featuring Mandalas and Henna Inspired Flowers, Animals, and Paisley Patterns" 11. "Mindset: The New Psychology of Success" by Carol Dweck 12. "Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat" by Chrissy Teigen 13. "Official SAT Study Guide (2016 Edition)" by The College Board 14. "To Kill a Mockingbird" by Harper Lee 15. "The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change" by Stephen R. Covey 16. "The Very Hungry Caterpillar" by Eric Carle 17. "10-Day Green Smoothie Cleanse" by JJ Smith 18. "Calm the F*ck Down: An Irreverent Adult Coloring Book" by Sasha O'Hara 19. "Quieting Your Heart: 6-Month Bible-Study Journal" by Darlene Schacht 20. "Me Before You" by Jojo Moyes ដោយ៖ រតនៈវិភូ
X
5s