ហេតុផល​បី​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​គួរ​ចាប់​ផ្ដើម​ទទួល​ទាន​ទឹក​ក្រូច​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រសិនជាអ្នកកំពុងរកមើលអ្វីដែលអាចបង្កើនសុខភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចពិចារណាពិសារទឹកក្រូចបាន។ ទឹកក្រូចគឺជាសារធាតុមួយដែលអ្នកជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នកបែបធម្មជាតិ។ ផ្លែ ក្រូចមានសារធាតុធម្មជាតិដែលរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវការ។ ខាងក្រោមនេះ ជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមទទួលទាន៖ ១) ខ្យល់ដង្ហើមបរិសុទ្ធ៖ ហេតុផលដ៏ល្អមួយដែលអ្នកគួរញ៉ាំទឹកក្រូចរាល់ថ្ងៃនោះគឺវាអាចជួយដល់ខ្យល់ដកដង្ហើមឲមានក្លិនល្អអស់ពេញមួយថ្ងៃ។ ហើយវាក៏អាចកម្ចាត់មេរោគក្នុងមាត់ផងដែរ។ ២) បំបាត់ភាពចាស់៖ ការពិសាទឹកក្រូចរាល់ថ្ងៃអាចជួយបង្កើនកម្រិតpH ដែលការពារអ្នកមិនឲចាស់។ ជាមូលហេតុ អ្នកនឹងមានស្បែកស្អាតនិងមិនមានស្នាមជាំអ្វីឡើយ។ ៣)ស្រកទម្ងន់៖ ទឹកក្រូចក៏អាចជួយដល់អ្នកមិនឲស្រេកឃ្លាន និងធ្វើឱ្យអ្នកមានចង់ញ៉ាំអាហារច្រើន ដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឱ្យអ្នកអាចសម្រកទម្ងន់បាន៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មុយយូ ប្រភព៖ www.higherperspective.com
X
5s