ប្រសិន​​អ្នក​មាន​សញ្ញា​ទាំង​នេះ នោះ​បញ្ជាក់​ថា ​អ្នក​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​​ការក្លាយជាអ្នកមានពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដូចការគិត និងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មនោះទេ។ អ្នកគួរតែសិក្សាទម្លាប់អ្នកមានជាច្រើននាក់ដើម្បីត្រងយកនូវចំណុចល្អៗដែលពួកគាត់បានអនុវត្តដើម្បីទទួូលបានភាពជោគជ័យ។ ខាងក្រោមនេះសញ្ញាដែលបង្ហាញថា ជីវិតរបស់អ្នកក៏អាចជោគជ័យបានដែរ។ ១) អ្នកចាប់ផ្តើមចេះរកលុយតាំងពីវ័យក្មេង៖ អ្នកមានភាគច្រើននៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែចេះរកលុយតាំងពីវ័យក្មេង។ ប្រសិនជាអ្នកមានសញ្ញានេះតាំងពីក្មេង អ្នកនឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានពីព្រោះអ្នកចេះរកលុយ។ ២) អ្នកសម្រេចកិច្ចការច្រើន៖ អ្នកមានមិនទាន់សប្បាយចិត្តនូវអ្វីដែលពួកគេសម្រេចនៅថ្ងៃនេះនោះទេ។ ពួកគេមានក្តីសុបិនធំនិងច្រើនដែលត្រូវបំពេញទៀត។ មហិច្ចតា របស់ពួកគេគឺមិនចេះចប់នោះទេ។ ៣) មើលឃើញឧបសគ្គជាឱកាស៖ តើអ្នកជាមនុស្សដែលមើលឃើញឱកាសនិងចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវាដែរឬទេ? អ្នកមិនទុកវាចោលហើយអង្គុយកើតទុក្ខនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកព្យាយាមរកដំណោះស្រាយ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មុយយូ ប្រភព៖ www.lifehack.org
X
5s