ការងារនៅអាមេរិកគ្រោងនឹងបង្កើនចំនួន ៦ លាននាក់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២៩​


​ប្រភព​រូបពី​ Reuter

យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានអោយដឹងថាការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងចំនួន ៦លានការងារ ក្នុងមួយទសវត្សនេះជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំយឺតជាងពេលការងើបឡើងវិញ នៃសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ។

ការព្យាករណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិការងារ (BLS) របស់មន្ទីរការងារមិនរាប់បញ្ចូលផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លងរាតត្បាត និងការឆ្លើយតបជាសកល និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់គំរូដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត។

វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩នេះបានបង្កនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុត ចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយការងារប្រមាណជាង ២២លានត្រូវបានបាត់បង់។ មានតែការងារចំនួន ៩,៣ លានទេដែលត្រូវបានរកឃើញថាវាបាបងើបវិញនៅខែកក្កដា។

BLS បាននិយាយថា ការព្យាករណ៍ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៩ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០ នៅពេលដែលនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ អំពីរយៈពេលនិងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។

ចំនួនការងារត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនឡើងដល់ ១៦៨,៨លាននាក់ ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៩ ទសវត្សរ៍ពី ១៦២,៨លាននាក់ ក្នុងរយៈពេលមុន។ នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ ០,៤ ភាគរយ គឺទាបជាងល្បឿនឆ្នាំ ២០០៩-១៩ ១,៣ភាគរយ ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយការស្ទុះងើបឡើងវិញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ២០០៧-០៩ ។

BLS បាននិយាយថា ឧស្សាហកម្មជំនួយផ្នែកថែទាំសុខភាព និងសង្គមត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា នឹងបន្ថែមការងារថ្មី ហើយឧស្សាហកម្ម ៦ ក្នុងចំណោម ១០ ដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតគឺទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំសុខភាព។

ការព្យាករណ៍រយៈពេលវែងមានគោលបំណងដើម្បីចាប់យកការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាការប្រែប្រួលរង្វិលទេ។ ល្បឿនកំណើនការងាររបស់អ្នកថ្មើរជើង បានពង្រឹងជំនឿរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវាអាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ សម្រាប់ទីផ្សារការងារដើម្បីប្រមូលការងារដែលបាត់បង់ក្នុងពេលមានជំងឺកូវីដ-១៩។

 

ល្បឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតមធ្យមក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍ផងដែរ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលត្រូវបានកែតម្រូវដោយអតិផរណាត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើង ១,៨ភាគរយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២៩ ពោលគឺធ្លាក់ចុះពី ២,៣ ភាគរយនៅក្នុងទសវត្សរ៍មុន។

អត្រាកម្លាំងពលកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង ៨.០លាន ទៅ ១៧១.៥លាននាក់ នៅឆ្នាំ ២០២៩។ រួមបញ្ចូលអត្រាកម្លាំងពលកម្ម ដែលជាសមាមាត្រនៃជនជាតិអាមេរិកដែលគ្រប់អាយុធ្វើការ និងមានការងារធ្វើ ឬកំពុងរកការងារធ្វើ ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះដល់ ៦១,២ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៩ ពី ៦៣.១ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៩ ។

BLS បាននិយាយថា“ការធ្លាក់ចុះនៃការចូលរួមកម្លាំងពលកម្ម គឺដោយសារតែវ័យចំណាស់នៃការលូតលាស់របស់ទារកមានការធ្លាក់ចុះនៃការចូលរួមរបស់បុរស និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានការធ្លាក់ចុះតិចតួច” ។ នៅឆ្នាំ ២០២៩ អ្នកចិញ្ចឹមទារកទាំងអស់នឹងមានអាយុយ៉ាងតិច ៦៥ ឆ្នាំ។

លិទ្ធភាពរបស់កម្មករ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើង ១,៨ភាគរយ ពី ១,១ភាគរយ ក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ ២០០៩-១៩ ។

អត្ថបទ៖ស្រីណា

ប្រភព៖CNA

X
5s