ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​ចាប់​ផ្តើម​ជំនួញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ពី​ដំបូន្មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជំនួញ មិនមែនជាកិច្ចការស្រួលណាស់ណានោះទេ ហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានគ្រប់ពេល និងជោគជ័យរហូតនោះដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាដំបូន្មានសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមជំនួញដំបូង៖ ១) ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការចំណាយលុយ៖ ដំបូងនឹងសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកជំនួញគឺការចាយលុយរបស់ពួកគេ។ អ្នកជំនួញខ្លះពេលចាប់ផ្តើមដំបូងមិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរកចំណូល ពោលគឺពួកគាត់គិតតែពីចំណូលដែលទទួលក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគាត់ត្រូវគិតពីលុយដែលពួកគាត់អាចរកបាននៅ ៤ឆ្នាំខាងមុខទៀត។ ២) ការកសាងពាណិជ្ជកម្មត្រូវការពេលវេលា និងការប្ដេជ្ញាចិត្ត៖ ក្នុងការចាប់ផ្តើមពាណិជ្ជកម្ម អ្នកត្រូវហ៊ានលះបង់ពេលវេលារបស់អ្នកមិនទៅធ្វើអ្វីផ្សេង ក្រៅពីជំនួញរបស់អ្នក។ បើអ្នកចង់ជំនួញកាន់តែធំ អ្នកត្រូវតែលះបង់កាន់តែច្រើន។ ៣)ការសម្រេចចិត្តគឺជាពិភពរបស់អ្នក៖ ប្រសិនជាអ្នកបានប្រាជ្ញចិត្ត មិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេ អ្នកត្រូវតែធ្វើតាមសម្តីឬទទួលខុសត្រូវទៅលើវា។ នេះមិនមែនជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះទេ តែការជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដែរ។ ការសម្រេចចិត្តមិនល្អអាននាំឲជំនួញរបស់អ្នកវិនាស។ ដូច្នេះហើយ ត្រូវគិតឲច្បាស់៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ ប្រភព៖ www.addicted2success.com
X
5s