លោក ហ៊ីត្លែ (Aldof Hitler) អ្នក​នយោបាយ​អាល្លឺម៉ង់៖« បើ​អ្នក​មិន​ចូលចិត្ត​ច្បាប់​មួយ អ្នក​ត្រូវ​ព្យាយាម​ដើរ​តាម​​វា ហើយ​ឡើង​ឲ្យ​ដល់​កំពូល​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​វា»​« បើអ្នកមិនចូលចិត្តច្បាប់មួយ អ្នកត្រូវព្យាយាមដើរតាមវា ហើយឡើងឲ្យដល់កំពូលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវា»។ នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Aldof Hitler ជា អ្នកនយោបាយសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ ហើយក៏ជាប្រធានគណបក្សណាស៊ី របស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរ។ ពាក្យសម្ដីនេះ លោកចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា បានដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំអ្វីមួយ ឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់អ្វីមួយ នោះ អ្នកមិនគួរឈឺចាប់ ឬក៏រាថយចំពោះវានោះទេ។ អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ គឺ ព្យាយាមចូលទៅជិត អ្វីដែលអ្នកមិនចូលចិត្ត រួចដើរតាមវា ហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង ឲ្យដល់កំពូល រួចអ្នកនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ផ្លាស់ប្ដូរវាបានហើយ៕

ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ lets3njoylife.com

X
5s